Зөвлөгөө авах хүсэлт илгээх

Дараах мэдээллүүдийг үнэн зөв бөглөж, бидэнд хүсэлтээ илгээнэ үү. Хүсэлттэй танилцсаны дараа бид таньтай утсаар холбогдож, зөвлөгөө өгөх уулзалтын товыг тогтох болно.  

1Хүсэлт гаргагчийн овог нэр                                                                                                                       
2Хүсэлт гаргагчийн нас 
3Хүүхдийн хувьд хэн болох 
4Гэр бүлийн гишүүд (хэн хэн амьдардаг) 
5Хүүхдийн нэр 
6Хүүхдийн нас, хүйс 
7Сургууль, цэцэрлэг анги бүлэг 
8

Төвөөр үйлчлүүлэх шалтгаан(Хүүхэдтэй холбоотой таны санааг зовоож 

буй асуудлаа аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ үү.) 

 
9Ярилцлагад ирэх боломжгүй цаг , өдөр байгаа бол бичнэ үү 
10Холбоо барих утасны дугаар,  майл хаяг